PF 2013

Přejeme šťastný nový rok, mnoho radosti, málo starostí.

4.1.2013

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Proběhla v neděli 9.12. od 17.00 hod v KD U Boudů

 • Na programu bylo tancování, soutěže a předvánoční dílna.
 • Krátký program si připravila i taneční skupina Niňos Bailandos.
 • Pozvánka

19.11.2012

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ

Proběhla ve středu 14.11.2012

 • Na programu byla volba předsedy, místopředsedy a pokladníka.
 • Staronová předsedkyně je Dana Heřmánková, místopředsedkyní byla též znovuzvolená paní Kateřina Koudelová, novým pokladníkem se stal Miroslava Doubravu.
 • Více informací v zápisu z valné hromady.

19.11.2012

 

ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

    V loňské školním roce jsme my rodiče a přátelé školy shromáždili částku 73900,- Kč. Naše prostředky jsme použili na zakoupení následujícího vybavení:

Čerpání příspěvků školní rok 2011/2012
Notebook 3 ks á 14 679,00 44,037.00
Reproduktor 2 ks á 1 858,00 3,716.00
Rádio Scott 2 ks á 2 100,00 4,200.00
Televizor LG   11,270.00
Digitální keyboard   6,130.00
Stojan na noty 2 ks á 350,00 700.00
Ladička   229.00
Řezačka   1,548.00
Maska na florball 2 ks á 990,00 1,980.00
Celkem   73,810.00

Vše k dispozici školy od konce prosince 2012.

 • aktual. 16.4.2012

 

HALLOWEENSKÁ PÁRTY

 • úspěšně proběhla v páteční podvečer 2.listopadu 2012 U Boudů
 • tak jako v minulých letech přišlo mnoho dětí v maskách
 • společně jsme si zatancovali, zasoutěžili, vytvořili záložky do knížek a jednoduché svítilničky
 • akce byla pořádána za laskavého finančního přispění Městské části Praha 10 Kolovraty
 • děkujeme
 • pozvánka
9.11.2012 D.H

 

KOLOZÁVOD

 • proběhl o prvním víkendu v září za podpory kolovratských organizací Macek, Klubko, RK Sluníčko, Taekwon Do Chon-Ji, TJ Sokol Kolovraty a za laskavé podpory MČ Praha 10 Kolovraty
 • účast byla hojná, počasí přívětivé, děti i rodiče nadšení

23.10.2012

 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2012/2013?

 • volba zástupců tříd z řad rodičů do Klubka (volba pokladníka a předsedy);
 • výběr příspěvků pro školu - předpokládáme stejně jako v předešlém roce 400,-Kč za jedno dítě, 200,-Kč za druhé dítě ve škole (věcí diskuze, třídních schůzek, vlastních možností; příspěvek je dobrovolný);
 • jednorázové akce - kolozávod 9.9.2012 na U-rampě, halloweenská a mikulášská párty U Boudů (termín bude upřesněn);
 • vítání jsou ekonomicky zdatní, výtvarně nadaní a ochotní rodiče

26.8.2012 D.H.

 

KOLOVRATSKÉ GRANTY

 • MČ Praha 10 Kolovraty poskytla Klubku grant na pořádání halloweenské a mikulášské párty. Děkujeme za přidělení prostředků.

26.8.2012 D.H.

 

REKAPITULACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

 • Klubko připravilo v průběhu roku několik akcí pro kolovratské děti (některé ve spolupráci s dalšími organizacemi) - dětský den, běh mezi stromy, mikulášskou a halloweenskou besídku, kolozávod, den zvířat;
 • na mnohé aktivity jsme získali grant MČ Praha 10 Kolovraty;
 • příspěvek rodičů na vybavení školy činil 73900,-Kč, viz seznam níže;
 • v letošním roce se s námi rozloučila paní Iveta Hrubá, zastávající pozici místopředsedkyně;
 • zvolili jsme novou místopředsedkyni sdružení Kateřinu Koudelovou;
 • na konci školního roku nás opustí pokladní sdružení paní Martina Sommerová;
 • děkuji všem, kteří finančně nebo svojí aktivitou přispěli k chodu sdružení;

7.6.2012 D.H.

 

 

DĚTSKÝ DEN V KOLOVRATECH - Máme rádi zvířata

Proběhl v sobotu 26.5.2012 na fotbalovém hřišti Sokola Kolovraty

 • kolovratská sdružení a kroužky pracující s dětmi předvedly svou celoroční práci
 • na hřišti bylo mnoho zvěře - koně, poníci, králici, dravci, děti....
 • kolovratské a lipanské organizace přichystaly pro děti soutěžní i nesoutěžní stanoviště
 • MY jsme měli BLECHU
 • účast byla vysoká - 640 dětí si vyzvedlo soutěžní kartičky
 • více informací naleznete na https://www.kolovraty.cz/images/stories/DD/plakat_DD_A3_2012_.pdf
 • program

7.6.2012

 

BĚH MEZI STROMY

Proběhl v sobotu 12.5.2012 v areálu TJ Sokol Kolovraty ve spolupráci TJ Sokol Kolovraty, RC Macek a finační podpory MČ Praha 10 Kolovraty

 • pro děti byly připraveny 4 okruhy
 • běželi jsme pro radost, zábavu a někteří i pro vítězství
 • měli jsme štěstí na počasí, přestalo pršet a slunce se nám ukázalo
 • pobavili jsme se u otázek, obrázků i indicií, někteří si vyzkoušeli orientační běh a trochu jsme oprášili naše znalosti o Kolovratech
 • děkuji všem, kteří přispěli energií, časem a materiálem

děkuji

 • TJ Sokolu Kolovraty za zapůjčení zázemí
 • ÚMČ Praha 10 Kolovraty - zapůjčení stanů a vstřícnost
 • RC Macek za spolupráci a poskytnutá startovací čísla
 • rodičům a přátelům: Ivetě a Pavlovi H., Nadě P., Radance S., Honzovi a Martině S., Stáně B., Tondovi H., Mirkovi Ď., Liborovi P., Zbyňkovi H., Katce K., Mírovi D., Bohunce Š., Leonce Č., Honzvovi H. a Honzovi K....
 • a všem dalším, kteří vytvořili příjemnou atmosféru pro sobotní odpoledne

Běh mezi stromy - fotogalerie

14.5.2012 D.H.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V KOLOVRATECH

Proběhlo v pátek 27.4.2012 na U-rampě ve spolupráci s TJ Sokolem Kolovraty, RC MACEK, o.s., a finanční podpory MČ Praha 10 Kolovraty

 • vítězná čarodějnice patřila dětěm ze 2.A
 • odměnu největší nachystala Markéta Maxová v podobě marcipánového dortu
 • všechny třídy byly odměněny malým lipem
 • na programu byly soutěže s Cucínem s Fun Aktivity
 • dílničky připravené Dětským klubem Sluníčko, Rodinným centrem MACEK o.s. a samotným Klubkem
 • pro všechny děti byly nachystané špekáčky (rozdali jsem 140 ks)
 • dřevo zajistil pan Kvapil ÚMČ Praha 10 Kolovraty (servis z ÚMČ zajistil pan Blažek a paní Matinová)
 • moderoval pan Václav Pokorný
 • čarodějnice nachystaly děti v rámci vyučování s pedagoickým sborem ZŠ Kolovraty
 • děkujeme ÚMČ Praha 10 Kolovraty, ZŠ Kolovraty, Dětskému Klubu Sluníčko, Rodinném centru Macek o.s., Václavu Pokornému, panu Blažkovi, paní Matinové, paní Maxové, panu Kvapilovi a všem ochotným kamarádům Naďě P. Katce K. Ivaně B., rodičům a našim rodinnám...

2.5.2012

 

VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY

Kateřina Koudelová se stala novou místopřesedkyní KLUBKA

 • V pátek 16.3.2012 jsme uzavřeli hlasování na post místopředsedkyně KLUBKA.
 • Novou místopředsedkyní se stala paní Kateřina Koudelová, člen rady Klubka za třídu 1.A.

19.3.2012

 

VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY

Kateřina Koudelová se stala novou místopřesedkyní KLUBKA

 • V pátek 16.3.2012 jsme uzavřeli hlasování na post místopředsedkyně KLUBKA.
 • Novou místopředsedkyní se stala paní Kateřina Koudelová, člen rady Klubka za třídu 1.A.

19.3.2012

 

KOMU SLOUŽÍ LETÁKY KLUBKA?

Proč paní Kvapilová rozdávala letáčky ve škole? Reakce na ukončenou diskuzi na www školy.

 • Klubko pravidelně informovalo rodiče o svém hospodaření. V letáčku byly vždy informace o vybraných penězích nás rodičů a o tom, jakým způsobem bylo s penězi v minulém období naloženo a jakým způsobem se bude nakládat s dalšími příspěvky, popř. informace o jednorázových akcích pro děti. Myslím, že je v zájmu nás všech být informován o našich penězích. Letáčky byly připraveny ve spolupráci předsedy, místopředsedy a účetní sdružení.
 • Tímto děkuji paní Kateřině Kvapilové, která se starala o informovanost vlastní třídy.

16.3.2012

ROZUMÍTE TOMU, CO SE VE ŠKOLE DĚJE?

Níže naleznete odkazy na stránky paní Kvapilové a občanské iniciativy Naše Kolovraty

 • O Kolovratech  Paní Kvapilová připravila na svých stránkách přehled všeho, co se událo před a po vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Kolovraty.
 • Naše Kolovraty  Stránky občanské iniciativy za pana ředitele Bednáře.

14.3.2012

       

KOLOVRATSKÉ GRANTY

Městská část Praha Kolovraty poskytla Klubku dar 12000,-Kč v rámci "Kolovratských programů podpory využití volného času dětí a mládeže pro 1.kolo 2012"

 • Klubko se zavázalo dar využít na "Pálení čarodějnic", "Běh mezi stromy" a na přípravu "Dětských tanečních vystoupení Hip Hop".
 • Články o jednotlivých akcích budou následovat.

12.3.2012

 

ODSTOUPENÍ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Paní Iveta Hrubá odstupuje z pozice místopředsedkyně sdružení.

V souvislosti s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ Kolovraty se rozhodla paní Hrubá k okamžité rezignaci  místopředsedkyně Klubu Kolovraty o.s.(Klubko) a na všechny aktivity s tímto sdružením související.

Děkuji paní Hrubé za odvedenou práci pro sdružení. V minulosti vedla paní Hrubá účetnictví sdružení, pravidelně informovala rodiče o hospodaření sdružení, administrativně byla podporou pro chod kroužků ve škole a ve velké míře přispěla svojí aktivitou při organizování jednorázových akcí pro děti v Kolovratech. Iveta byla několik let i dokumentaristkou sdružení, viz fotogalerie. Vyjmenované činnosti byly prací zapáleného dobrovolníka, který chtěl svým časem, energií a financemi přispět do dění Kolovrat.

Mnohokrát děkuji, bylo mi vždy potěšením a ctí pracovat po boku paní Ivety Hrubé.

22.2.2012 Heřmánková Dana

 

ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

 

Čerpání příspěvků školní rok 2011/2012
Notebook 3 ks á 14 679,00 44,037.00
Reproduktor 2 ks á 1 858,00 3,716.00
Rádio Scott 2 ks á 2 100,00 4,200.00
Televizor LG   11,270.00
Digitální keyboard   6,130.00
Stojan na noty 2 ks á 350,00 700.00
Ladička   229.00
Řezačka   1,548.00
Maska na florball 2 ks á 990,00 1,980.00
Celkem   73,810.00

 

 

23.1.2012

  

SCHVÁLENÍ NOVÝCH STANOV

7.1.2012                                                                                                                 

 • Pálení čarodějnic se uskutečních v pátek 27.4. v opdoledních hodinách na U-rampě
  • Pálení čarodějnic se uskutečních v pátek 27.4. v opdoledních hodinách na U-rampě
  • Běh mezi stromy se uskuteční v sobotu 12.5. na fotbalovém hřišti Sokola Kolovraty
  • Tréninky Ňiňos Bailandos probíhají pravidelně jednou týdně U Boudů
  • Jak již bylo avizováno, nákup potřebného vybavení z příspěvků rodičů proběhl v prosinci.
  • Celková výše příspěvků v tomto školním roce činila 73900,-Kč.
  • V této tabulce naleznete přesné informace o nákupu potřebného vybavení.
  • Výběr vybavení byl sestaven dle požadavků a potřeb pedagogické rady a za souhlasu zástupců tříd.
  • na poslední valné hromadě, 15.11.2011, členové sdružení odsouhlasili změnu stanov
  • Ministerstvo vnitra České republiky vzalo změnu na vědomí k 21.12.2011
  • nové stanovy jsou ke shlédnutí ve složce O nás

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

proběhla v neděli 4. prosince od 17.00 hod v KD U Boudů

 

 • setkali jsme se s mikulášem, čertem a andělem
 • tancovali jsme, zpívali a soutěžili
 • vyrobili jsme si dárky: kreslili jsme na kravaty, vybarvovali sádrové odlitky a navlékali korálky

 • každý dostal nadílku

 • děkujem MČ Praha 10 Kolovraty za grant, Sokolu Kolovraty za sladkosti, Tvořeníčku za sádrové odlitky, Ivětě za kravaty a všem ochotným maminkám za pomoc při organizaci

 • fotky z akce

 • plakát ke stažení

5.12.2011

 

VALNÁ HROMADA

proběhla v úterý 15. listopadu od 18.00 ve staré budově školy

 

Zabývali jsme se:

2.12.2011

 

 

HALLOWEENSKÁ PÁRTY

proběhla 4.11.2011 v KD U Boudů

 

 • je tradiční akcí Klubka
 • letos jsme tancovali a soutěžili
 • ozdobili jsme si svíčku, navlékali korálky a vybarvovali obrázky
 • vykrajovali jsme jablečného hada
 • děkujeme  MČ Praha 10 Kolovraty za poskytnutý grant a dobrovolníkům a ochotným rodičům za pomoc při akci
 • Fotogalerie

aktual. 5.12. 2011

                    
 

SOUTĚŽ O NEJ OBRÁZKY KE DNI ZVÍŘAT BYLA UKONČENA

 

 • děkujeme dětem z MŠ Kolovraty a ZŠ Kolovraty za obrázky ke Dni zvířat
 • děkujeme pedagogickým pracovníkům za zapojení dětí do soutěže
 • vítězové z oddělení Kytiček MŠ Kolovraty jsou - Adélka a Natálka Petříkovy a Eliška Holasová
 • školními vítězi se stává - Tom Růžička, Adam Chlumecký a Kačenka Janovská (všechny děti navštěvují 1.třídu naší ZŠ)
 • obrázky MŠ a obrázky vítězů ZŠ

21.10.2011

 

DEN ZVÍŘAT

proběhl v úterý 4. října na hřišti Na Parkáně

 

 1. viděli jsme 
 • pohádku o kohoutkovi a slepičce
 • ukázky výcviku a dovedností psích pomocníků
 • jak pomáhá speciálně vycvičený pes lidem

2. dozvěděli jsme se

 • na zvířata nikdy nesaháme bez dovolení majitele
 • při seznamování se psem nejdříve ukážeme otevřenou dlaň
 • hladím po směru srsti
 • psy nikdy neprovokujeme, ani za plotem a vždy se díváme mimo oči
 • pohled do očí vyzývá k souboji
 • na asisteční psy při práci nikdy nemluvíme, odvádí je to od práce a může to přivodit zranění zvířete

3. nestihli jsme na místě

 • soutěž v kreslení o nejpovedenější zvířátko

4. děti z MŠ Kolovraty oddělení Kytiček nám namalovy svoje zážitky

 

5. další odkazy:  

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

proběhly 21.9.2011

    Máme za sebou první třídní schůzky školního roku 2011/2012, na kterých jsme si "zvolili" třídní zástupce do sdružení rodičů. Slovo volba jsem dala do uvozovek záměrné. O členství ve sdružení není až tak velký zájem, a tak jsem velmi ráda, že se mezi námi našla v každé třídě jedna odvážná duše, která bude v tomto roce věnovat trochu volného času a energie škole.

 

V této tabulce naleznete zástupce do Klubka pro školní rok 2011/2012

Třída

Zástupce

1.A

Koudelová Kateřina

1.B, 4.A

Kvapilová Kateřina

1.C

Jesenská Diana

2.A

Heřmánková Dana

2.B

Nováková Radka

3.A   

Dvořák Milan

3.B

Jetmarová Hana

4.B

Pecháčková Sylva

5.A

Dvořák Jan

5.B

Hrubá Iveta

5.B

Sommerová Martina

 

KOLOZÁVOD 18.9.2011

 

    V něděli 18. září proběhl v odpoledních hodinách v prostoru hřiště s U-rampou v Kolovratech 1. ročník kolozávodu. Svým způsobem jsme navázali na přerušenou tradici cyklistického závodu, který se na území naší obce v minulosti konal. Celá velká akce proběhla ve spoluprácí našeho sdružení Klubu Kolovraty o.s. - Klubka, Rodinnného cetra Kolovraty - MACEK, o.s. a Dětského klubu Sluníčko.

Kolozávod proběhl za finančního přispění MČ Praha 10 Kolovraty a manželů Borgesových, partnerem akce byl Sokol Kolovraty.

Velký dík patří všem dobrovolníkům občanských sdružení, ale i jednotlivcům, kteří byli ochotni věnovat svůj čas celému podniku.

Všem spoluobčanům, kterým jsme lehce zkomplikovali dopravní situaci v místě konání závodu, děkujeme za toleranci a trpělivost.

 

Níže naleznete výsledky kolozávodu. Výsledky zpracoval Petr Bartoš.

 

KoloZávod - statistika-1.pdf (49,1 kB)

 

KoloZávod - vysledky.pdf (38,1 kB)

 

Další odkazy