VÝBOR SDRUŽENÍ

Předsedkyně:         Mgr. Dana Heřmánková
Místopředsedkyně:  Kateřina Koudelová
Pokladní:              

RADA SDRUŽENÍ 2012/2013


Třída

Zástupce

1.A

Bartošová Stanislava

1.B

Vymětalová Eva

1.C

Juchová Monika

2.A

Koudelová Kateřina

2.B, 5.A

Kvapilová Kateřina

3.C

Jesenská Diana

3.A

Heřmánková Dana

3.B

Nováková Radka

4.A

Dvořák Milan                  

  
 

 

aktual. 23.1.2012